Ile mamy słów

Ile mamy słów
25.02.2011
25.02.2011
Ile słów jest w języku polskim?
Na to pytanie nie ma konkretnej odpowiedzi. Słownictwo to zbiór otwarty: jedne wyrazy wchodzą do języka, inne go opuszczają, jedne są znane zasadniczo wszystkim mówiącym, inne tylko użytkownikom różnych dialektów (profesjonalnych, środowiskowych, terytorialnych i in.), jedne są zgodne z normą językową, inne nie, jedne są rodzime, a inne obce o różnym stopniu przyswojenia. Żeby policzyć słowa w języku polskim, musielibyśmy wiedzieć najpierw, co liczyć.
Pytanie brzmi także, czy liczyć jedynie słowa (w sensie ortograficznym: od spacji do spacji?), czy także związki wyrazowe i jeśli tak, to jakie (liczne spośród nich to przecież funkcjonalne ekwiwalenty słów). Czy liczyć osobno różne formy tego samego wyrazu (np. mianowniki, dopełniacze itd.), czy nie; czy liczyć różne warianty jednego słowa (np. a psik, aa psik, aaa psik); czy uwzględniać formy potencjalne (np. prababka, praprababka, prapraprababka itd., teoretycznie bez końca).
Można kierować się objętością słowników, ale w ten sposób otrzyma się z pewnością liczby mniejsze od rzeczywistych. Jedno jest pewne: liczba pozostających w użyciu wielowyrazowców – różnego rodzaju zresztą: terminów naukowych, klasycznych frazeologizmów charakteryzujących się obrazowością i ekspresywnością, przysłów, maksym, sloganów, skrzydlatych słów i in. – jest wielokrotnie większa od liczby słów (jednowyrazowców). Tę pierwszą – przy wszystkich zastrzeżeniach poczynionych wyżej – można szacować na miliony, tę drugą „zaledwie” na setki tysięcy.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego