Ile słów liczy język polski

Ile słów liczy język polski
26.10.2004
26.10.2004
Pojawiło się już w tym serwisie pytanie, ile słów używa przeciętny Polak. Nie mogłam się jednak doszukać, ile słów w sumie liczy język polski. Pozdrawiam.
Wiadomo, że wydawcy niektórych słowników chętnie wymieniają liczbę haseł, gdy osiągnie ona odpowiednio zawrotny poziom. Najwyższa, z jaką się zetknąłem, to 350 tysięcy, jednak rachunek jest kilkakrotnie zawyżony, ponieważ policzono również wszystkie formy fleksyjne. Wydawcy Wielkiego słownika ortograficznego PWN deklarują, że zawiera on ok. 140 tys. haseł, co jest bez wątpienia kalkulacją rzetelną, choć trzeba uwzględnić, że wliczono tu pewną liczbę nazw własnych (prawdopodobnie ok. 10 tys.).
Tego rodzaju deklaracje mają jednak walor głównie marketingowy. W rzeczywistości liczby wyrazów nie da się ustalić nawet w przybliżeniu, bo wielu wyrazów potocznych, środowiskowych, fachowych, specjalistycznych, a także dawnych, słowniki dziś wydawane nie notują. Z grubsza można przyjąć, że dałoby się ich zebrać 200 tys., ale to tylko liczba szacunkowa, a margines błędu jest znaczny.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego