Interpunkcja formuł powitalnych we współczesnej korespondencji

Interpunkcja formuł powitalnych we współczesnej korespondencji

26.11.2023
26.11.2023

Dzień dobry, mam pytanie o interpunkcję w zwrotach powitalnych e-maili. Która z poniższych wersji jest poprawna?

A. Dzień dobry, panie Adamie,

B. Dzień dobry panie Adamie,

C. Dzień dobry panie Adamie

Jeśli A lub B — to czy kolejne zdanie musi być zapisane małą literą, skoro poprzedza je przecinek?

Wołacze jako wyrazy nienależące ściśle do zdania, lecz stojące poza nim, zasadniczo oddziela się od sąsiedztwa przecinkami. Dlatego poprawny będzie zapis, w którym formuła powitalna będzie oddzielona przecinkiem od wołacza (Dzień dobry, Panie Adamie).

Tego rodzaju wykrzyknienia w nagłówkach listów, e-maili i tym podobnych wiadomości mogą być zamknięte przecinkiem lub – jeśli mają silniejszy ton emocjonalny – wykrzyknikiem. Jeśli postawiło się przecinek, to właściwą część listu zaczyna się małą literą, a jeśli wykrzyknik, to zaczyna się wielką literą, por. np.


Dzień dobry, Panie Adamie,

odpisujemy na Pana list najszybciej, jak to możliwe…


Dzień dobry, Drogi Panie Adamie!

Odpisuję na Pana list najszybciej, jak to możliwe…


Nie oddziela się przecinkiem występujących po formule powitania form pan, pani, państwo występujących w funkcji wołacza, por.


Dzień dobry Panu,

Dzień dobry Państwu!

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego