Interpunkcja w nagłówkach

Interpunkcja w nagłówkach

11.11.2023
11.11.2023

Szanowni Państwo,

od jakiegoś czasu zastanawiają mnie zdania typu:

„Jak zapisywać nazwę gminy: małą czy dużą literą?", „Jak zapisać nazwę stowarzyszenia lub fundacji – w całości dużymi literami?" oraz „Przecinek przed imiesłowem przymiotnikowym – kiedy stawiać przecinek, a kiedy nie?". Kwestia dotyczy użycia dwukropka i myślnika. Czy mógłbym zamiast nich postawić kropkę bądź przecinek, i tym samym podzielić te zdania na dwa mniejsze, czy jednak jest to niedopuszczalne? Chciałbym też wiedzieć, z czego wynika użycie tych znaków, bo ciężko mi te przykłady podporządkować jakimkolwiek znanym mi zasadom.

Wszystkie trzy przywołane w pytaniu wypowiedzenia występują zapewne w charakterze nagłówków lub lidów do tekstów. Składają się z dwóch zasadniczych członów. Pierwszy z nich wprowadza informację podstawową, drugi natomiast ją uszczegóławia. Człon drugi stanowi tu rodzaj dopowiedzenia.

W tekstach ciągłych człony dopowiedziane są najczęściej wprowadzane po przecinku. Rzadziej są wyodrębniane do oddzielnego zdania. W nagłówkach jednak stosuje się zazwyczaj dwukropek lub myślnik, ponieważ znaki te są dużo bardziej wyraziste i lepiej wskazują granicę między podstawową częścią wypowiedzenia a dopowiedzeniem.

Podział przytoczonych w pytaniu nagłówków na dwa oddzielne wypowiedzenia jest oczywiście możliwy, przy czym czasami konieczny jest drobny retusz redakcyjny, por.

  • Jak zapisywać nazwę gminy? Małą czy dużą literą?
  • Jak zapisać nazwę stowarzyszenia lub fundacji? Czy w całości dużymi literami?
  • Przecinek przed imiesłowem przymiotnikowym. Kiedy stawiać przecinek, a kiedy nie?

Użycie przecinka w tego rodzaju zapisach nie jest wskazane.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego