Interpunkcja wyrażeń metatekstowych

 

Interpunkcja wyrażeń metatekstowych

5.12.2020

Jak powinna wyglądać interpunkcja w konstrukcji:

Po pierwsze: xxx; po drugie: yyy; a po trzecie: zzz

(zwłaszcza gdy xxx, yyy, zzz są dość długimi fragmentami)?

W wypadku wyrażeń metatekstowych po pierwsze, po drugie itp. interpunkcja jest niejednolita. Dopuszczalne są m.in. następujące możliwości:


Po pierwsze xxx, po drugie yyy, a po trzecie zzz.


Po pierwsze, xxx, po drugie, yyy, a po trzecie, zzz.


Po pierwsze: xxx, po drugie: yyy, a po trzecie: zzz.


Po pierwsze, xxxxxx; po drugie, yyyyyy; a po trzecie, zzzzzz.


Po pierwsze: xxx xxx; po drugie: yyyyyy; a po trzecie: zzzzzz.


Po pierwsze, xxxxxxxxx.

Po drugie, yyyyyyyyy.

Po trzecie w końcu, zzzzzzzzz.


Po pierwsze: xxxxxxxxx.

Po drugie: yyyyyyyyy.

Po trzecie w końcu: zzzzzzzzz.


Użycie przecinka bądź dwukropka po każdym z wyrażeń metatekstowych uzasadnia się zazwyczaj przestankiem oddechowym, który jest odbiciem chwili namysłu bądź wahania. Rozbicie na osobne akapity zbliża zapis – pod względem typograficznym – do wyliczenia akapitowego.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego