Jedno zdanie, wiele błędów

Jedno zdanie, wiele błędów

29.01.2023
29.01.2023

Dzień dobry,

mam pytanie na temat zasadności postawienia przecinka w zdaniu w artykule opublikowanym na portalu Trojmiasto.pl, który traktuje o dawcach szpiku kostnego.

Zdanie brzmi: „Już prawie 1 tys. osób w regionie podzieliło się cząstką siebie, ratując życie drugiej osobie walczącej z nowotworem krwi”.

Czy zdanie tak sformułowane nie sugeruje, że obydwie osoby – dawca i biorca – walczą z nowotworem krwi? Czy nie powinniśmy postawić przecinka pomiędzy „osobie” a „walczącej”?

Kłopot z tym zdaniem nie polega na tym, czy postawimy przecinek „pomiędzy «osobie» a «walczącej»”. Po pierwsze, zdanie to jest niepoprawnie zbudowane pod względem składniowym. Imiesłowowy równoważnik zdania nie może – a tak niestety się tu dzieje – zastępować zdania podrzędnego okolicznikowego celu (w jakim celu ludzie oddają szpik? – aby ratować życie innych). Po drugie, w przywołanym wypowiedzeniu dochodzi do powtórzenia leksykalnego (dwukrotnie użyty jest rzeczownik osoba). Po trzecie, zapis cyfrowo-skrótowy typu: 1 tys. w tego rodzaju opisowym tekście jest nieuprawniony. Po czwarte metafora podzielić się cząstką siebie w znaczeniu czynności oddania szpiku kostnego do przeszczepu jest kompozycją mało udaną. Po piąte w końcu, rzeczownik region w tym akurat kontekście wymaga przyimka z, a nie w. Poprawna redakcja zdania powinna brzmieć: Już prawie tysiąc osób z (naszego) regionu oddało swój szpik, aby ratować życie kogoś, kto walczy z nowotworem krwi.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego