Język a społeczeństwo

Język a społeczeństwo
16.04.2019
16.04.2019
Mówi się, że ludzie kształtują język. Niektóre narody są bardziej otwarte, a inne powściągliwsze i często wynika to z języka, którym się posługują (w języku angielskim nie używa się zbyt często form Pan/Pani, z kolei w koreańskim mamy całą paletę honorykatywności i zasad zwracania się do osób postawionych wyżej w hierarchii). Stąd moje pytanie: Czy to ludzie kształtują język, czy język kształtuje ludzi?
Pani pytanie dotyczy sprawy fundamentalnej, jaką jest relacja między językiem a społeczeństwem. Kwestia ta jest przedmiotem licznych badań lingwistycznych (głównie etno- i socjolingwistycznych), w obrębie których powstało wiele teorii. Nie sposób tu je wszystkie zreferować (choćby pobieżnie), musimy się zatem zadowolić stwierdzeniem, że na ogół wszyscy badacze są zgodni co do tego, że oddziaływanie między językiem a kulturą (społeczeństwem) jest wzajemne – w języku utrwala się system wartości danej kultury, układ ważnych dla niej symboli i znaczeń (w tym sensie to „ludzie kształtują język”), które do pewnego stopnia (do jakiego – tego zapewne nie da się określić, choć podejmowane są próby przybliżenia się do odpowiedzi na to pytanie) wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości (w tym sensie „język kształtuje ludzi”).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego