Kobieta fizyk

Kobieta fizyk

22.10.2021
22.10.2021

Jaka jest poprawna forma żeńska zawodu „fizyk teoretyczny”? Przychodzi mi na myśl: „fizyczka teoretyczka”, „fizyczka teoretyczna”.

Poprawny pod względem językowym feminatyw to: fizyczka teoretyczna. Sufiks -k(a) dodany do formy męskiej jest tu wykładnikiem żeńskości. Forma przymiotnika nie wymaga żadnego sufiksu. Wystarczy, że będzie uzgodniona co do rodzaju z rzeczownikiem rodzaju żeńskiego.

Należy jednak zwrócić uwagę na aspekt stylistyczny stosowania feminatywu: fizyczka teoretyczna. Forma ta nie jest akceptowana przez ogół użytkowników języka. Również nie każda z pań zajmujących się fizyką teoretyczną życzyłaby sobie, aby mówić/pisać o niej w ten sposób. Wyrażenie to może bowiem być odczuwane jako forma potoczna i/lub deprecjatywna.

Rodzaj żeński ma również wyrażenie fizyk teoretyczna. Proszę zobaczyć, jaki rodzaj przyjmują pozostające z nim w związku zgody formy orzeczenia i przydawki przymiotnej:

Uznana fizyk teoretyczna Janina Kowalska wygłosiła wykład inauguracyjny.


Z poważaniem

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego