Kuropatwa

 
Kuropatwa
7.05.2018
Jaka jest etymologia nazw ptaków kuropatwa i góropatwa?
W nazwie kuropatwa pierwszy element jest kontynuantem prasłowiańskiego *kurъ ‘kogut’ lub *kura ‘kura’, drugi zaś – *pъta ‘ptak’ (podaję na postawie: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków, 2005, s. 275). Etymologicznie kuropatwa więc to ‘ptak podobny do kury’.
Pochodzenia nazwy góropatwa nie udało mi się ustalić, ale można przypuszczać, że także jest ona złożeniem – elementu odnoszącego się do słowa góra i elementu odnoszącego się do słowa ptak.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego