Lechistan

Lechistan
4.01.2002
4.01.2002
Czy nazwa Lechistan było kiedykolwiek używane jako określenie ziem polskich?
Turcy używali określenia Lechistan na kraj zamieszkany przez Lachów (Lechów), czyli Polskę. Wyraz ten złożony jest z Lach (=Lech) i stan, jak Pakistan, Turkiestan itp. Dziwne, że nie ma tego określenia w żadnym ze słowników…
Aleksandra Cieślikowa, prof., IJP PAN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego