Lepenowski/ lepenowski

Lepenowski/ lepenowski

18.05.2024
18.05.2024

Szanowni Państwo,

jak powinien wyglądać przymiotnik od nazwiska Le Pen? Jean-Marie Le Pen twierdził, że obozy zagłady były zaledwie détail w historii II wojny. Czy można napisać: „Lepenowski détail”?

Z wyrazami szacunku

Aleksandra

Wyraz lepenowski od francuskiego nazwiska Le Pen jest poprawnie utworzonym derywatem przymiotnikowym. Jest powszechnie spotykany w uzusie. Kiedy wyraz ten pełni w wyrażeniu funkcję przymiotnika jakościowego (odpowiada wówczas na pytanie: jaki?), zapisuje się go od małej litery, por. np. lepenowska prawica (w zn. ‘skrajna prawica’), partia typu lepenowskiego. Z kolei wtedy, gdy stanowi przymiotnik dzierżawczy (odpowiadający na pytanie: czyj?), należy go zapisać od wielkiej litery, por. Lepenowski détail.

Należy pamiętać, że wyrażenie Lepenowski détail stanowi neofrazeologizm, tzn. jego znaczenie nie jest sumą znaczeń elementów składowych. Zanim konstrukcja ta i jej przenośny sens się nie upowszechnią, warto w skrótowej formie wytłumaczyć odbiorcy, co to wyrażenie oznacza.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego