Liczymy wyrazy w zdaniu

Liczymy wyrazy w zdaniu

25.09.2023
25.09.2023

Ile wyrazów jest w zdaniu: Natalia siedzi w samochodzie w foteliku?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak zdefiniujemy pojęcie wyraz. Przytoczone wypowiedzenie składa się z:

  • 4 wyrazów fonologicznych (wyraz fonologiczny to ciąg fonemów między potencjalnymi pauzami, będący jednocześnie nośnikiem akcentu wyrazowego, por. Natalia | siedzi | w samochodzie | w foteliku);
  • 5 wyrazów gramatycznych (wyraz gramatyczny, inaczej forma wyrazowa, to wyraz wraz z przypisaną mu charakterystyką denotacyjną i gramatyczną, por. Natalia, siedzi, w, samochodzie, foteliku);
  • 5 wyrazów słownikowych (wyraz słownikowy, inaczej forma kanoniczna, to reprezentant danego wyrazu w słowniku, np. bezokolicznik dla czasownika czy mianownik liczby pojedynczej dla rzeczownika, por. Natalia, siedzieć, w, samochód, fotelik);
  • 5 leksemów (leksem to wyraz rozumiany jako abstrakcyjna jednostka systemu słownikowego języka, składa się na nią znaczenie leksykalne oraz zespół wszystkich funkcji gramatycznych, jakie dany leksem może spełniać, a także zespół form językowych reprezentujących w tekście leksem w jego poszczególnych funkcjach; leksemy zapisuje się umownie wielkimi literami, por. NATALIA, SIEDZIEĆ, W, SAMOCHÓD, FOTELIK);
  • 6 wyrazów ortograficznych (wyraz ortograficzny to nieprzerwany ciąg liter, ograniczony obustronnie odstępami lub znakami interpunkcyjnymi, por. Natalia | siedzi | w | samochodzie | w | foteliku);
  • 6 wyrazów tekstowych (wyraz tekstowy to jednostka tekstu bądź wypowiedzi, por. Natalia | siedzi | w | samochodzie | w | foteliku).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego