Milion dwieście pięćdziesięciojedentysięczny

 
Milion dwieście pięćdziesięciojedentysięczny
20.12.2015
Jak poprawnie napisać takie liczebniki porządkowe: 400 000, 800 000, 1 251 000? I jaka jest sytuacja ze słowami typu XXXprocentowy, XXXletni? Skoro tysięczny jest przymiotnikiem tak samo jak procentowy czy letni, to słowa typu XXXtysieczny i XXXprocentowy tworzymy na takiej samej zasadzie?
Widziałem na stronie sjp.pwn ze 101 000 to sto jeden tysięczny, ale czy rzeczywiście tak jest? Bo skoro mówimy nie dwadzieścia pięć procentowy, a dwudziestupieciuprocentowy, a procentowy i tysieczny są przymiotnikami.
Zasadę rządzącą tworzeniem liczebników porządkowych wyjaśniłam w poradzie pt. Sto dwadzieścia tysięcy dwutysięczny. Podane przez Pana liczebniki będą miały postać:
400 000 – czterystutysięczny
800 000 – osiemsetysięczny
1 251 000 – milion dwieście pięćdziesięciojedentysięczny.
Cząstkę tysięczny (a także: milionowy) piszemy łącznie (np. dwutysięczny, czteromilionowy), podobnie jak inne elementy przymiotników złożonych o nierównorzędnych członach (np. dwudziestopięcioprocentowy, sześćdziesięcioośmiostronicowy, sto tysięcy pięciogodzinny, dziewięćdziesięciodziewięcioletni).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego