Milion dwieście pięćdziesięciojedentysięczny

Milion dwieście pięćdziesięciojedentysięczny
20.12.2015
20.12.2015
Jak poprawnie napisać takie liczebniki porządkowe: 400 000, 800 000, 1 251 000? I jaka jest sytuacja ze słowami typu XXXprocentowy, XXXletni? Skoro tysięczny jest przymiotnikiem tak samo jak procentowy czy letni, to słowa typu XXXtysieczny i XXXprocentowy tworzymy na takiej samej zasadzie?
Widziałem na stronie sjp.pwn ze 101 000 to sto jeden tysięczny, ale czy rzeczywiście tak jest? Bo skoro mówimy nie dwadzieścia pięć procentowy, a dwudziestupieciuprocentowy, a procentowy i tysieczny są przymiotnikami.
Zasadę rządzącą tworzeniem liczebników porządkowych wyjaśniłam w poradzie pt. Sto dwadzieścia tysięcy dwutysięczny. Podane przez Pana liczebniki będą miały postać:
400 000 – czterystutysięczny
800 000 – osiemsetysięczny
1 251 000 – milion dwieście pięćdziesięciojedentysięczny.
Cząstkę tysięczny (a także: milionowy) piszemy łącznie (np. dwutysięczny, czteromilionowy), podobnie jak inne elementy przymiotników złożonych o nierównorzędnych członach (np. dwudziestopięcioprocentowy, sześćdziesięcioośmiostronicowy, sto tysięcy pięciogodzinny, dziewięćdziesięciodziewięcioletni).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego