Moćkun

Moćkun

6.05.2024
6.05.2024

Dzień dobry.

Jestem zainteresowany pochodzeniem nazwiska Moćkun. Znalazłem informację że jest popularne na Suwalszczyźnie, natomiast nie mogłem znaleźć informacji od czego pochodzi.

Nazwisko Moćkun relatywnie często występuje nie tylko na Suwalszczyźnie, ale także na obszarze szeroko rozumianego Podlasia, w tym m.in. na terenie Białostocczyzny i Lubelszczyzny. Strukturalnie można w nim wyróżnić rdzeń (morfem leksykalny) Moćk- oraz przyrostek –un. Ten ostatni wskazuje na kresowe lub wschodniosłowiańskie pochodzenie tego nazwiska, ponieważ za pośrednictwem zapożyczeń leksykalnych przywędrował do polszczyzny właśnie z języków wschodniosłowiańskich – stąd ogólnopolskie krzykun, strachun, szeptun i północnokresowe łgun, pykun, sysun, swistun. Na ogół za pomocą tego przyrostka tworzone są formacje mające charakter odczasownikowych nazw wykonawców czynności. Niestety, niejasna jest etymologia pierwszego członu tego nazwiska Moćk- i bez wiedzy pozajęzykoznawczej o historii rodziny (rodu) nie można tu sformułować żadnych racjonalnych hipotez poza ogólnym stwierdzeniem, że może ona łączyć się zarówno z wyrazowymi podstawami polskimi, jak białoruskimi czy litewskimi, a być może także jeszcze innymi.

Stanisław Dubisz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego