Morfem fleksyjny a morfem słowotwórczy

Morfem fleksyjny a morfem słowotwórczy

11.04.2021
11.04.2021

Dzień dobry,

zastanawiam się, jak w morfologii odróżnić morfem słowotwórczy od fleksyjnego? Czy w wyrazie kręgosłup, morfem -o- będzie słowotwórczy czy fleksyjny? Jak to uzasadnić?

Z wyrazami szacunku,

Karol

Morfem słowotwórczy to cząstka (a ściślej: rodzaj morfemu gramatycznego), która służy do tworzenia nowych wyrazów. Morfem fleksyjny zaś to cząstka (także rodzaj morfemu gramatycznego), która służy do tworzenia form fleksyjnych wyrazów. Morfemami słowotwórczymi są więc przedrostki (prefiksy), przyrostki (sufiksy) i wrostki (interfiksy), a morfemami fleksyjnymi są na przykład końcówki przypadków, końcówki form osobowych czasowników. W wyrazie kręgosłup cząstka -o- jest morfemem słowotwórczym (interfiksem), gdyż posłużyła do utworzenia słowa.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego