Na razie

Na razie
30.09.2014
30.09.2014
Skąd się wzięła potoczna formuła pożegnalna Na razie? Czy jest to skrót od jakiejś dłuższej formy, która była kiedyś w użyciu?
Niestety, w wypadku etymologii tego wyrażenia skazani jesteśmy na domysły. Nie ulega jednak wątpliwości, że mamy tu do czynienia z wyrażeniem przyimkowym, które pełni funkcję przysłówka. Na razie znaczy bowiem tyle co ‘tymczasem, teraz, jeszcze’. Formuła pożegnalna na razie, charakterystyczna dla języka potocznego, powstała najprawdopodobniej przez skrócenie wyrażeń typu „Na razie żegnajcie’’, „Na razie zmykam’’, „Na razie uciekam’’, w których komunikujemy, że odchodzimy, ale jednocześnie wyrażamy nadzieję na kolejne spotkanie: „Na razie [‘teraz’] zmykam, ale potem jeszcze wpadnę’’. Takie samo znaczenie ma nasze pożegnalne na razie, znaczy bowiem tyle co ‘do zobaczenia’.
Monika Kresa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego