Nadużywanie zaimków ten,\nta, to

Nadużywanie zaimków ten, ta, to

19.03.2023
19.03.2023

Szanowni Państwo,

zastanawia mnie tendencja, jaką ostatnio zauważam w języku. Chodzi o nadmierne używanie zaimków wskazujących (ten/ta/to w różnych przypadkach nawet kilkakrotnie w jednym zdaniu). Można ją zaobserwować nie tylko w języku potocznym mówionym, ale także pisanym, a czasem nawet w wypowiedziach oficjalnych. Wcześniej tego aż tak nie odczuwałam. Skąd bierze się podobna skłonność? Starałam się znaleźć jakiekolwiek źródła mówiące na ten temat, jednak zakończyło się to fiaskiem.

Nadużywanie zaimków ten, ta, to w funkcji utożsamiającej jest zaliczane do błędów słownikowych (leksykalnych). Zjawisko to jest opisywane w literaturze poprawnościowej. Zazwyczaj zwraca się na nie uwagę przy okazji omawiania błędów w użyciu zaimków i innych wyrazów o znaczeniu relacyjno-gramatycznym.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego