Napisy na stronie WWW

Napisy na stronie WWW

14.05.2022
14.05.2022

Pewna strona internetowa posiada menu wyboru języka. Sposób wyboru języka wygląda tak, iż po lewej i po prawej stronie menu znajduje się wydzielony prostokąt z tekstem. Na prostokącie z lewej strony znajduje się napis "Język", a z prawej znajduje się napis "Polski". Prostokąty od siebie oddala duża przestrzeń.


Czy oba wyrazy mogą być pisane z dużej litery w tym wypadku, gdyż są oddzielnymi polami?

Fizyczna odległość pomiędzy oboma napisami nie zmienia faktu, że przywołane w pytaniu wyrazy tworzą związek składniowy, w którym przymiotnik polski określa rzeczownik język, por. Język: [jaki?] polski. Wyraz język stanowi swego rodzaju nagłówek dla określającego go podrzędnika. To nie są dwa niezależne elementy tekstu o równorzędnym statusie. Nie ma zatem merytorycznego uzasadnienia, dla którego ów podrzędnik miałby być zapisywany od wielkiej litery niczym samodzielny nagłówek. Być może niefortunne jest tak duże rozdzielenie obu napisów.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego