Nazwy projektów, eksperymentów itp.

Nazwy projektów, eksperymentów itp.

17.01.2021
17.01.2021

Szanowni Państwo,

jak w tekście tłumaczonym zapisać nazwy projektów/eksperymentów - wielką literą wszystkie wyrazy czy tylko pierwszy? czy umieszczać je w cudzysłowie? np. Harwardzki Projekt Psylocybinowy albo Eksperyment Wielkopiątkowy

Dziękuję serdecznie!

Zasadniczo nazwy projektów, eksperymentów, praw, teorii, modeli, procedur, hipotez itd. traktujemy jako wyrażenia pospolite i zapisujemy od małych liter, por. np. klasyczne badania harwardzkiego projektu psylocybinowego, teoria detekcji sygnałów,

test kolorów Stroopa.

Niektóre tego typu nazwy (bardzo nieliczne) zyskały status nazwy własnej, zatem dopuszcza się ich zapis wielką literą, por. np. Regulacyjna Teoria Temperamentu. Wielkimi literami zapisuje się każdy człon takiej nazwy z wyjątkiem określenia gatunkowego oraz wewnętrznych przyimków (np. na, za, z) oraz spójników (np. i), np. model Wielkiej Piątki. Zapis, w którym prawie każdy wyraz zaczyna się wielką literą, sprawia, że nie ma problemów z identyfikacją takiej nazwy w tekście, i w związku z tym nie należy oznaczać jej dodatkowo kursywą ani umieszczać w cudzysłowie.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego