Notacja zakresu liczb

 

Notacja zakresu liczb

6.01.2021

Czy poprawnie byłoby napisać w zdaniu „od 9 do 25 tysięcy”?

Czy będzie wtedy wiadomo, czy chodzi o „od 9 do 25000”, czy o „od 9000 do 25000”?

Jak zapisać oba te przedziały liczbowe, żeby nie było wątpliwości?

Zapis od 9 do 25 tysięcy może być rzeczywiście w pewnych kontekstach niejednoznaczny, por. np.


W zależności od liczby zleceń wykonywano od 9 do 25 tysięcy testów na dobę.


W niektórych typach tekstów – niezależnie od kontekstu – wymagana jest bezwzględna precyzja wypowiedzi, por. np.


Cena, od 9 tys. do 25 tys. zł za metr kwadratowy, zależy od piętra (im wyżej, tym drożej) i stron świata, na które wychodzą okna.


A zatem w zależności od tego, o jaki zakres liczb nam chodzi, oraz od przyjętej konwencji zapisu liczebników w całym tekście omawiane tu zakresy ujmiemy następująco:


a) 9000–25 000:

od 9000 do 25 000

od 9 tys. do 25 tys.

od 9 tysięcy do 25 tysięcy


b) 9–25 000:

od dziewięciu do 25 000 / 25 tys. / 25 tysięcy

od 9 do 25 000 / 25 tys. / 25 tysięcy


przy czym w wariancie b) najlepiej – dla pełnej jednoznaczności – podać jednostki odnoszące się do obu liczebników określających zakres, np.


Ceny wahały się od 9 do nawet 25 000 za sztukę.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego