O synonimii

O synonimii
30.03.2001
30.03.2001
Panie Profesorze!
Spotkałam się z pojęciem synonimii przymiotnikowej bądź adjektywicznej. Chciałabym się dowiedzieć czegoś o tym pojęciu. Jak można je zdefiniować?
Szanowna Pani,
Przyznam, że nie spotkałem się z jakimś szczególnym rozumieniem synonimii w odniesieniu do przymiotników, innym niż w odniesieniu do innych części mowy (rzeczowników, czasowników itp.) – czyli skłonny byłbym sądzić, że synonimia przymiotnikowa (przymiotnik to adiectivum, więc „synonimia adiektywiczna” – z którą to nazwą się nie spotkałem – musi znaczyć to samo, co „synonimia przymiotnikowa") jest po prostu bliskoznacznością (niektórzy woleliby mówić o równoznaczności) przymiotników – np. bliskie znaczeniowo sa przymiotniki „subtelny” i „delikatny”, „wesoły” i „radosny”, choć nie są znaczeniowo identyczne. Być może myślenie o synonimii przymiotnikowej ma początek w postrzeganiu u wielu (np. u Żeromskiego) przymiotnikowych ciągów synonimicznych jako zbioru przydawek tego samego rzeczownika. Ale synonimia przymiotnikowa różni się od rzeczownikowej tym tylko, że odnosi się do przymiotników, nie do rzeczowników.
Pozdrawiam,
Jerzy Bralczyk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego