Ocena poprawności wypowiedzenia

Ocena poprawności wypowiedzenia

11.06.2023
11.06.2023

Czy poniższe zdanie jest sformułowane poprawnie:

Od miesięcy debatujesz ze sobą, czy smaczny sen wart jest ryzyka [wystąpienia?] przerażających zaburzeń poznawczych, które pociągają za sobą leki?

Szanowna Pani,


można mieć co najmniej trzy zastrzeżenia co do poprawności przywołanego w pytaniu wypowiedzenia:

  1. Czasownik debatować w znaczeniu ‘rozmyślać, zastanawiać się nad czymś zbyt długo’ ma wyłącznie schemat składniowy: {debatować + o CZYM || nad CZYM}, por np. Nie ma nad czym debatować, trzeba brać się do pracy. Schemat: {debatować + z KIM + o CZYM || nad CZYM} ma omawiany tu wyraz w znaczeniu ‘radzić nad czymś, omawiać coś; dyskutować, obradować’.
  2. Zdanie wymaga konstrukcji: ryzyko wystąpienia czegoś, np. zaburzeń poznawczych.
  3. Użycie czasownika pociągnąć w znaczeniu ‘stawać się przyczyną czegoś’ w kontekście leków (por. *leki pociągają za sobą zaburzenia poznawcze) jest niepoprawne w zakresie łączliwości leksykalnej. Leki mogą powodować zaburzenia poznawcze, ewentualnie branie leków może pociągać za sobą skutki w postaci zaburzeń poznawczych.

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego