Oznaczenia liczb jednakowo mianowanych

 
Oznaczenia liczb jednakowo mianowanych
6.09.2018
Szanowni Państwo!
Napotkałam ostatnio problem i nie znalazłam rozwiązania: w jaki sposób należy zapisać przedział procentowy? Czy powinno to być od 6% do 9%? Czy od 6 do 9%? Czy oba zapisy są poprawne?
Z wyrazami szacunku
Jeśli w cyfrowym zapisie zakresu, który zawiera liczby jednakowo mianowane, stosujemy konstrukcję przyimkową od... do..., to miana powtarzamy po każdej z liczb, np. od 30% do 50%, od 5 km do 10 km, od 0C do 10C. W zapisie z użyciem separatora liczbowego wszelkie oznaczenia i symbole umieszcza się jednokrotnie, np. 30–50% (nie: 30%–50%), 5–10 km (nie: 5 km–10 km), 0–10°C (nie: 0°C–10°C).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego