Oznaczenia pyłu zawieszonego

Oznaczenia pyłu zawieszonego

7.03.2024
7.03.2024

Dzień dobry!

Trafiłem ostatnio na informację, że zapis typu „PM 2,5” (chodzi o pył zawieszony) wymaga albo zapisu ze spacją przed liczebnikiem (jak wyżej), albo umieszczenia liczebnika (czyli „2,5”) w indeksie dolnym. Czy rzeczywiście tak jest? Jeśli tak, z czego wynika konieczność zapisu właśnie w indeksie dolnym?

Zapis oznaczeń pyłu zawieszonego (ang. particulate matter – PM) nie jest w języku polskim jednolity. W uzusie można spotkać trojakiego rodzaju pisownię:

  • ze spacją między członem literowym a cyfrowym, por. PM 10 i PM 2,5;
  • bez spacji między członem literowym a cyfrowym, por. PM10 i PM2,5;
  • z członem cyfrowym w indeksie dolnym, por. PM10 i PM2,5.

Obecnie wszystkie trzy rodzaje zapisów należy uznać za równie poprawne formy oboczne (jako separator dziesiętny jest wymagany w tekstach polskich przecinek).

Z podobną różnorodnością tych zapisów mamy do czynienia w językach obcych, przy czym w niektórych – zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami – separatorem dziesiętnym jest kropka (por. np. angielskie PM2.5 albo PM2.5).

Wyłonienie formy wzorcowej dla polszczyzny może nastąpić w wyniku dwóch procesów. Albo któraś z form zdobędzie przewagę frekwencyjną w polskojęzycznym piśmiennictwie naukowych i fachowym z tego zakresu, albo też określona pisownia zostanie skodyfikowana w dokumencie o charakterze normalizacyjnym, czyli zostanie urzędowo zatwierdzona tak, jak to się dzieje np. w wypadku oznaczeń miary.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego