Oznaczenie i tytuł tabeli

 

Oznaczenie i tytuł tabeli

31.10.2020

Czy taka forma zapisu jest poprawna?


Tab.1. Porównanie różnic w warunkach technicznych (Na podstawie Załącznika nr 4…)

Tak, taka forma oznaczenia i tytułu tabeli (lub tablicy) jest zasadniczo poprawna. Dopisek nawiasowy powinien się jednak zaczynać od małej litery, por. (na podstawie...). Małą literą powinien być również zapisany wyraz załącznik (nie jest to wszakże tytuł części dokumentu sensu stricto).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego