Pisownia nazw części publikacji

Pisownia nazw części publikacji

20.05.2024
20.05.2024

Szanowni Państwo,

jestem w trakcie pisania mojej pracy magisterskiej, której część badawczą stanowi analiza wyników badań ankietowych. Wiele zdań wygląda przykładowo w ten sposób:

Odpowiedzi "tak" udzieliło 50% ankietowanych kobiet i 20% mężczyzn (tabela 1)”.

Moja promotorka uważa, że słowo "tabela" powinno zostać napisane wielką literą:

Odpowiedzi "tak" udzieliło 50% ankietowanych kobiet i 20% mężczyzn (Tabela 1)”.

Ja uważam, że należy je zostawić napisane małą literą. Jaka wersja jest poprawna?

Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Szanowna Pani,

ma Pani całkowitą rację. W języku polskim nazwy części tekstu czy publikacji – jak bibliografia, fotografia, indeks, podrozdział, rozdział, rycina, rysunek, tabela, tablica, wykres, załącznik itp. – zapisujemy jako wyrazy pospolite od małych liter. Błędna – w wypadku polszczyzny – sugestia promotorki jest powodowana najpewniej anglojęzycznymi zaleceniami obecnymi w instrukcjach wydawniczych typu APA Style czy MLA Style Manual. W pisowni angielskiej dopuszczalne jest zapisywanie wielką literą wyrazów pospolitych nazywających części publikacji. Jednak reguły polskiej ortografii nie pozwalają na to.

Polska adaptacja reguł APA zawiera np. następującą uwagę: „Zgodnie z regułami APA słowa tabela i rysunek w tekście pisane są wielkimi literami Jest to jednak niezgodne z regułami języka polskiego. Zgodnie z polską ortografią słowa tabela, rysunek użyte w środku zdania pisane są małą literą” (por. J. Harasimczuk, J. Cieciuch, Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, b.m., 2012, s. 50).

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego