Plus minus

Plus minus

17.03.2023
17.03.2023

Pytanie moje dotyczy wyrażeń z +/-. Często słyszę taką składnię: „Szukam telewizora w cenie +/- 2500zł”. Autora takiego pytania w domyśle szuka telewizora w okolicach 2500zł z niewielką odchyłką (nie wiemy jaką). Otóż wydaje mi się, że brakuje tutaj ceny bazowej to znaczy pytanie powinno brzmieć: „Szukam telewizora w cenie 2500zł +/- 300zł”.

W polszczyźnie mamy potoczny frazeologizm plus minus, który oznacza ‘mniej więcej, około, w przybliżeniu’. W języku potocznym zatem zdanie typu: Szukam telewizora w cenie plus minus 2500 zł (= około 2500 zł) należy uznać za poprawne. Natomiast w języku naukowym, tekstach specjalistycznych itp. ideogram ± zastępuje wyrażenie więcej lub mniej. Zazwyczaj umieszcza się go w nawiasie lub bez nawiasu po innej liczbie w celu wskazania na możliwe odchylenia od niej w jedną lub drugą stronę, np. Masa netto wynosi 650 g (±1 g). (= od 649 g do 651 g). W tekstach pisanych wyrażenia potocznego plus minus w znaczeniu ‘około’ nie należy zastępować znakiem ± przed liczbą, np. Temperatura wynosiła ±12°C, ponieważ będzie to oznaczać, że temperatura wahała się od −12°C do +12°C.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego