Po co językoznawcy?

Po co językoznawcy?
14.03.2013
14.03.2013
Jakie praktyczne korzyści czerpie społeczeństwo polskie (i nie tylko) z pracy językoznawców? Będę wdzięczna za mini-, midi- lub nawet maksiwykład o sile (lub jej braku) oddziaływania językoznawcy na statystycznego Kowalskiego (lub, jak kto woli, Nowaka). Tylko proszę nie uciekać się do fortelu, że statystyczny Kowalski/Nowak nie istnieje ;-)
Ograniczę się do wymienienia kilku obszarów ludzkiej działalności, na których znajduje zastosowanie refleksja o języku: afazjologia, edytorstwo, glottodydaktyka, inżynieria języka, kultura języka, leksykografia, logopedia, polityka językowa, przekładoznawstwo, retoryka. Rozwijając ten miniwykład, należałoby zwrócić uwagę na rolę języka jako podstawowego kodu symbolicznego człowieka. O docenieniu tej jego roli może świadczyć powstanie kilku dyscyplin pogranicznych, zajmujących się językiem z różnych punktów widzenia, np. etnolingwistyki, psycholingwistyki czy socjolingwistyki.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego