Podział wyrazu na sylaby

Podział wyrazu na sylaby

7.07.2023
7.07.2023

Jak prawidłowo podzielić na sylaby wyraz zrobiliśmy: zro-bi-li-śmy czy zro-bi-liś-my?

W wypadku „zwykłego” dzielenia wyrazu na sylaby możliwe są oba zaproponowane w pytaniu podziały, tj. z sylabą otwartą -li- albo z sylabą zamkniętą -liś-. Natomiast przy dzieleniu w piśmie na końcu wiersza czasowników w 1. i 2. osobie liczby mnogiej czasu przeszłego ważniejsze od kryterium fonologicznego (podział na sylaby) jest kryterium morfologiczne. A zatem przy konieczności przeniesienia części wyrazu z końca wersu na początek następnego będziemy wydzielać końcówki gramatyczne: -li- (-ły-) oraz -śmy lub -ście, por. np. cho-dzi-li-śmy, cho-dzi-li-ście; pra-co-wa-li-śmy, pra-co-wa-li-ście; zro-bi-ły-śmy, zro-bi-ły-ście. Powyższa uwaga dotyczy również czasowników w 1. i 2. osobie liczby mnogiej trybu przypuszczającego, a więc z cząstką -by-, por. np. na-pi-sa-li-by-śmy, na-pi-sa-li-by-ście; o-pra-co-wa-li-by-śmy, o-pra-co-wa-li-by-ście; zro-bi-ły-by-śmy, zro-bi-ły-by-ście.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego