Polska dola i angielska dole

 
Polska dola i angielska dole
6.02.2019
Szanowni Państwo,
czy słowo dola jest etymologicznie powiązane z angielskim dole, które pokrywa podobne spektrum znaczeniowe, czy to czysty przypadek?

Dziękuję za pomoc,
Łukasz
Angielski dole i polska dola rzeczywiście w jednym ze znaczeń są tożsame – odnoszą się do czegoś (np. jedzenia, pieniędzy), co przypadło komuś w wyniku podziału. Oba wyrazy mają wspólne pochodzenie – sięgają praindoeuropejskiego *del(ə)- / *dol- ‘rozdzielać, dzielić’ (podaję za: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków, 2005, s. 118 oraz Online Etymology Dictionary – https://www.etymonline.com/word/dole#etymonline_v_13905).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego