Pomijanie przecinka

Pomijanie przecinka

20.06.2023
20.06.2023

Czytałem wiele razy w Poradni, że w niektórych przypadkach można nie stawiać kropki na końcu zdania, jeśli potem jest nowy wiersz. A czy podobna zasada dotyczy przecinków? Czy będzie poprawnie napisać na drzwiach:

CIĄGNĄĆ

aby otworzyć

?

Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia także w wypadku przecinków. Nie jest to jednak zjawisko aż tak unormowane, jak w wypadku kropki. Nie stawia się np. przecinka po formule pożegnalnej listu, jeśli podpis nadawcy znajduje się w osobnym wierszu, por. np.

    Łączę wyrazy szacunku

    Jan Kowalski


Można nie stawiać przecinków po krótkich wyliczeniach akapitowych, por. np.

    Współczesne modele mózgowych mechanizmów funkcjonowania człowieka to:

    a) koncepcje antylokalizacyjne

    b) koncepcja modułowa

    c) koncepcja holograficzna

    d) koncepcja ekwipotencjalności

    e) koncepcja struktury półkul


Nie stawia się – zazwyczaj – przecinka przed spójnikiem czyli w tytułach umieszczanych na okładkach i kartach tytułowych książek, plakatach itp., por. np.

    Pan Tadeusz

    czyli

    Ostatni zajazd na Litwie


Jednakże już w wypadku książek naukowych lub edukacyjnych tej zasady się nie stosuje (aby nie wprowadzać w błąd czytelnika), por. np.

    Formy i normy,

    czyli

    poprawna polszczyzna w praktyce


Teoretycznie zatem w przywołanej instrukcji można byłoby pominąć przecinek, lecz z uwagi na jej ogólny i instruktażowy (a więc w pewnym sensie również edukacyjny) charakter, warto ten przecinek zachować, choć typograficznie można go złożyć mniejszym stopniem pisma niż wyraz tworzący pierwszy wiersz napisu, por. np.

     CIĄGNĄĆ,

     aby otworzyć

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego