Popiera się wniosek

Popiera się wniosek
3.02.2020
3.02.2020
Uprzejmie proszę o ocenę następującego zwrotu w uchwale organu kolegialnego: popiera się wniosek. Przecież nie wynika z niego, że to właśnie ten organ poparł wniosek – jest tak samo nieokreślony jak: mówi się, słyszy się. Piszącym uchwałę oczywiście chodzi o wyrażenie zdania organu kolegialnego, np. rady. Chyba powinno być: rada popiera wniosek.
Dla stylu urzędowego – a taki obowiązuje w tekstach uchwał organów kolegialnych – charakterystyczne jest posługiwanie się formami nieosobowymi. Jeśli więc z kontekstu jasno wynika, że zwrot Popiera się wniosek należy odnosić do konkretnego ciała, to nie powinien on budzić zastrzeżeń.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego