Poprawność gramatyczna zdania a jego zrozumiałość

Poprawność gramatyczna zdania a jego zrozumiałość

30.06.2023
30.06.2023

Dzień dobry,

czy poprawne jest zdanie „Nie zawsze rozumie treść przeczytanego tekstu i potrafi odpowiedzieć na pytania go dotyczące.”? Czy pierwsza część oznacza, że nie rozumie treści, a druga, że potrafi odpowiedzieć na pytanie? Według mnie „nie zawsze” odnosi się do obydwu części, czyli obydwie umiejętności nie są do końca opanowane. Dziękuję za odpowiedź

Partykuła przecząca nie oraz przysłówek zawsze odnoszą się – w sensie formalnogramatycznym – do obu orzeczeń (nie zawsze rozumie… i nie zawsze potrafi…). Zdanie jest zatem poprawnie zbudowane. Elementy określające drugie orzeczenie są jednak na tyle oddalone, że mogą u mniej wprawnego odbiorcy wywołać dezorientację i w konsekwencji mylną interpretację drugiego członu wypowiedzenia. Warto takich sytuacji unikać, szczególnie gdy mamy do czynienia z tekstami fachowymi bądź naukowymi. W piśmiennictwie tego rodzaju trzeba czasami przymknąć oko na styl wypowiedzi i zadbać – np. kosztem powtórzeń leksykalnych – o zrozumiałość i jednoznaczność przekazu.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego