Poprawność (orto)graficzna logotypów

Poprawność (orto)graficzna logotypów

29.10.2023
29.10.2023

Szanowni Państwo,

proszę o opinię w sprawie zapisu nazwy firmy w logotypie. Z powodów estetycznych/koncepcyjnych drugi wyraz w dwuwyrazowej nazwie firmy miałby być zapisywany małą literą. Podaję przykład: BENEFIT system. Czy jest to błąd ortograficzny? Czy jeśli w logotypie drugi wyraz jest zapisywany małą literą, to powinien być spójnie zapisywany tak wszędzie, czy dopuszczalne byłoby używanie w tekstach nazwy BENEFIT System?

Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Pisownia i stylizacja (typo)graficzna nazw własnych firmowych w logotypach powinna być zgoda z ogólnie obowiązującymi regułami polskiej ortografii. Względy graficzne (estetyczne) nie zwalniają z poprawności językowej.

Norma pisowniowa nakazuje używać wielkiej litery na początku jedno- i wielowyrazowych nazw własnych. Wyjątek stanowią wyłącznie występujące wewnątrz tych nazw spójniki i przyimki. Akceptuje się – w drodze wyjątku – wielką literę wewnątrz wyrazów będących nazwą własną lub wchodzących w skład nazwy własnej (np. InterCity, EquiLibre). Dopuszcza się także małą literę na początku nazwy własnej (np. bruLion, dBase, iPad). Na poziomie typograficznym możliwe jest wyróżnienie całej nazwy pismem wersalikowym (np. WARS, ORBIS) lub stylizacja liternicza polegająca na użyciu liter wersalikowych, które uwypuklają poszczególne człony nazwy (np. AGROUnia, ANGLOfan, dBASE).

W kontekście przedstawionych powyżej norm poprawny byłby zapis: BENEFIT System z pierwszym członem wyróżnionym typograficznie i z drugim członem zaczynającym się od wielkiej litery. Zapis typu: *BENEFIT system zawiera błąd ortograficzny. W tekstach wytwarzanych przez firmę będącą właścicielem znaku towarowego można się konsekwentnie posługiwać zapisem w formie stylizowanej. Nie można natomiast oczekiwać od niezależnych mediów, aby w swoich tekstach – „przeźroczystych” pod względem typograficznym – posługiwały się formą stylizowaną, właściwą dla logotypu.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego