Poziome kreski przy znakach liczb rzymskich

Poziome kreski przy znakach liczb rzymskich

11.05.2024
14.10.2020

Dzień dobry, czy błędem jest stawianie poziomych kresek nad i pod cyfrą/liczbą rzymską, np. w zapisie miesiąca w dacie?

Stosowanie poziomych kresek nad i pod znakami liczb rzymskich – stanowią wówczas te kreski swoiste szeryfy – nie jest błędem w piśmie odręcznym, imitującym pismo odręczne ani w napisach rytych w kamieniu.

Adam Wolański
 1. 7.05.2024

  Witam. Stosowanie kresek w zapisie cyfr oraz liczb rzymskich stanowi błąd, albowiem pozioma kreska nad cyfrą, z łacińskiego vinculum, oznacza, iż dana cyfra jest pomnożona razy tysiąc. Ponadto antyczni Rzymianie nigdy nie zapisywali samych cyfr z dwiema kreskami poziomymi nad i pod nimi. By zrozumieć, że takowe kreski są zbędne, wystarczy zerknąć na grecki system zapisu, który również wywodzi się z alfabetu i nie używa poprzecznych linii. Prawdopodobnie zwyczaj pisania kresek wywodzi się ze skojarzenia z cyframi zapisanymi na budowlach rzymskich, na przykład pod tympanonami.

  Marcin Denkiewicz
 2. 11.05.2024

  Szanowny Panie,

  bardzo dziękujemy za przesłane uwagi. Wszystko to, co pisze Pan o systemie kresek stosowanych w rzymskim systemie zapisywania liczb, jest prawdą. Nadkreślenie oznaczało pomnożenie liczby przez tysiąc, por. np.

  • XL = 40 × 1000 = 40 000

  Z kolei umieszczenie liczby pomiędzy dwiema pionowymi kreskami oznaczało liczbę stukrotnie większą, por. np.

  • |MD| = 1500 × 100 = 150 000

  Dzięki połączeniu tych dwóch konwencji można było zapisać liczbę sto tysięcy razy większą, por. np.

  • |V| = 5 × 100 000 = 500 000

  To wszystko prawda. Problem jednak polega na tym, że nie tego dotyczyło pytanie do naszej Poradni. Odpowiedź, której udzieliliśmy, w ogóle nie była związana z rzymskim systemem liczbowym. System ten wyszedł z użycia w łacińskiej części Europy w końcu średniowiecza. Znaki liczb rzymskich są dość powszechnie stasowane po dziś dzień w pewnych szczególnych wypadkach.

  W dawnym europejskim rękopiśmiennictwie stosowano kreski nad i pod rzymskim znakiem liczbowym dla odróżnienia go od litery, por.

  • liczebnik I (= 1), a nie majuskułowa litera I
  • liczebnik X (= 10), a nie majuskułowa litera X

  Oznaczenia tego rodzaju pełniły zatem określoną funkcję odróżniającą. Przetrwały do dziś, lecz obecnie stanowią rodzaj ozdobników (ornamentów) w piśmie odręcznym. Zwyczaj takiego kreskowania znaków liczb rzymskich został także przeniesiony do pewnych krojów pisma typograficznego, w których symbole te występują jako dodatkowe znaki alternatywne. Wykorzystuje się je czasami w liternictwie ozdobnym.

  Kreski nad i pod znakami liczb rzymskich w funkcji odróżniającej przetrwały jeszcze sporadycznie w sporządzanym odręcznie zapisie nutowym, w którym równolegle stosuje się znaki rzymskie w formie liter małych i dużych. Zapisy wielkimi literami oznaczają akordy durowe (np. I, IV, V), natomiast małymi literami – akordy molowe (np. ii, iii, vi). Aby wyraźnie odróżnić w notacji małe i duże znaki, w majuskule stosuje się dodatkowo poziome kreski na górze i na dole symboli.

  Podtrzymujemy zatem kwalifikację normatywną zawartą w naszej pierwotnej odpowiedzi. Kreskowanie znaków liczb rzymskich nie jest błędem.

  Łączę pozdrowienia

  Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego