Przedziały liczbowe w różnych typach tekstów

Przedziały liczbowe w różnych typach tekstów

11.04.2024
11.04.2024

Dzień dobry,

w „Edycji tekstów” (s. 117) znalazłem informację, że w przypadku przedziałów liczbowych z użyciem konstrukcji „od… do…” należy powtarzać miana („np. od 5 km do 10 km”). Czy rzeczywiście zapis „od 5 do 10 km” jest błędny? Przykładowo w innej poradzie (https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Od-dwoch-do-czterech-lat-ale-2-4-lata;19016.html) możemy trafić na zapis „od 22 do 34 lat”. Czy więc nie powinien brzmieć on „od 22 lat do 34 lat”?

Szanowny Panie,

norma i przykład, które Pan przytacza ze s. 117 mojej Edycji tekstów, pochodzą z rozdziału poświęconego liczbom i numerom w tekstach specjalistycznych (tj. naukowych, fachowych, zawodowych itp.). W tego rodzaju piśmiennictwie – z uwagi na wymóg precyzji – powtarzamy w konstrukcji przyimkowej od… do… jednostki miary i inne oznaczania, por. np.

  • od 5 km do 10 km,
  • od 0°C do 10°C,
  • od 10 MHz do 120 MHz,

por. też zapisy typu:

  • 35 cm × 50 cm,
  • 1280 px × 800 px.

W tekstach popularnych można rzecz jasna stosować w tej konwencji jednostki miary i inne oznaczania tylko po drugiej liczbie stanowiącej zakres wartości, por. np.

  • Przebiegam dziennie od 7 do 10 km.
  • Kupiłem plazmę o rozdzielczości 1024 × 768 px.

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego