Riena Szerieszewskaja

 
Riena Szerieszewskaja
16.10.2017
Czy nazwisko Shereshevskaya (Rena) rosyjskiej pianistki mieszkającej we Francji powinno po polsku się transkrybować na Szereszewska i odmieniać wg obowiązujących zasad?
Imię i nazwisko rosyjskiej pianistki zapisane jest w jej paszporcie w dwojaki sposób – pismem cyrylickim jako Рена Шерешевская oraz pismem łacińskim jako Rena Shereshevskaya (Federacja Rosyjska stosuje bowiem transkrypcję angielską). W oficjalnych dokumentach o zasięgu międzynarodowym artystka posługuje się zapewne tą drugą formą. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w tekstach adresowanych wyłącznie do polskiego odbiorcy stosować zapis w polskiej transkrypcji, a więc w tzw. transkrypcji polskiej PWN jako Riena Szerieszewskaja, podobnie jak Francuzi zapisują jej imię i nazwisko w swojej transkrypcji jako Rena Cherechevskaïa.
Forma Rena Szereszewska nie jest formą transkrybowaną, lecz spolszczeniem, które ma na celu zbliżenie zapisu imienia i nazwiska do polskich odpowiedników. Tego rodzaju zabiegi nie są obecnie stosowane w wypadku imion i nazwisk osób współcześnie żyjących. W drodze wyjątku stosuje się je w odniesieniu do imion i nazwisk postaci fikcyjnych w tłumaczeniach rosyjskojęzycznej beletrystyki na język polski, gdzie można spotkać formy spolonizowane typu: Lipińska (zamiast: Lipinska), Sołowiow (zamiast: Sołowjow), Mereżkowski (zamiast: Mierieżkowski).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego