SI czy AI?

SI czy AI?

13.09.2023
12.06.2023

Szanowni Państwo,proszę o opinię, jak traktować w polszczyźnie skrót AI. Czy nie powinno być powszechnie stosowanego skrótu od polskiego tłumaczenia zwrotu „sztuczna inteligencja”, czyli „si”?

Z góry dziękuję i łączę wyrazy szacunku oraz wdzięczności za pracę całego zespołu Poradni.

Krzysztof B.

Szanowny Panie,


bardzo dziękujemy za przemiłe słowa pod adresem naszego zespołu.

Co się zaś tyczy Pana pytania: normę językową – w tym także tę odnoszącą się do elementów leksykalnych – tworzą rodzimi użytkownicy polszczyzny. To oni decydują, które wyrazy (w tej kategorii mieszczą się skrótowce) czy wyrażenia będą w polszczyźnie używane, a które nie. Językoznawca normatywista może przedstawić co najwyżej – opartą na metodach naukowych – opinię na temat tego, w czym ewentualnie jedna forma jest lepsza od drugiej i dlaczego ta pierwsza „powinna” być stosowana. Opinia ta nie ma jednak mocy stanowiącej. Użytkownicy języka mogą zadecydować odmiennie. Wybór ten z czasem – na mocy kryterium uzualnego – zostanie skodyfikowany i trafi do słowników.

Obecnie w polszczyźnie konkurują dwa skrótowce odnoszące się do wyrażenia sztuczna inteligencja – rodzimy SI oraz zapożyczony z angielszczyzny AI (od ang. artificial intelligence), przy czym ten drugi ma oboczne wersje wymawianiowe ([ej-aj] albo [a-i]). Zaletą formy SI jest to, że jest rodzima. Anglojęzyczna forma AI ma charakter międzynarodowy, co też jest pewną wartością w wypadku naukowych określeń terminologicznych i utworzonych od nich skrótowców. Ułatwia to bowiem komunikację.

Stosunkowo szybko – z uwagi na doniosłość tematu i liczbę poświęcanych mu publikacji – przekonamy się, który ze skrótowców wyprze konkurenta. Wydaje się, że większe szanse ma na to forma AI, która pojawia się w nazwach firm tworzących SI oraz w nazwach serwisów oferujących usługi związane z SI, np. Hotpot AI, Lensa.AI, Leonardo.ai, OpenAI i StarryAI. Nie można też oczywiście wykluczyć, że na placu boju pozostaną oba skrótowce, choć zapewne będą się różniły frekwencją (jak np. częste USA i bardzo rzadkie SZA).


Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
  1. 13.09.2023

    Dzień dobry, nawiązując do tematu „SI czy AI” (https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/SI-czy-AI;22798.html) chciałbym zwrócić uwagę, że jest jeszcze jedna niewymieniona w tekście możliwość, mianowicie jest szansa, że skróty te, pomimo że oba znaczą „Sztuczna Inteligencja”, będą używane w innych kontekstach. Z moich obserwacji wynika, że „AI” jest coraz popularniejsze w tematyce dotyczącej eksploracji danych i uczenia maszynowego (przede wszystkim w kontekście sieci neuronowych), natomiast skrót „SI” jest używany w tematyce związanej z grami komputerowymi do opisania skryptów/modeli sterujących postaciami niebędących graczem (postaciami NPC).

    Kuba N.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego