Skąd gumno?

Skąd gumno?
10.05.2014
Jakie jest pochodzenie dawnego wyrazu gumno?
Pozdrawiam
Jerzy Kowalski
W kwestii pochodzenia wyrazu gumno etymologowie nie są zgodni. Słownik etymologiczny Franciszka Sławskiego i późniejszy Wiesława Borysia wyprowadzają gumno z prasłowiańskiego rzeczownika złożonego, którego pierwszy człon miał związek z bydłem, drugi z gnieceniem, a całość znaczyła 'miejsce, w którym bydło, przepędzane po rozrzuconym zbożu, wygniata ziarno' (ten dawny sposób młocenia do niedawna był praktykowany w niektórych krajach). W słowniku Andrzeja Bańkowskiego prasłowiańskie źródło gumna traktowane jest natomiast jako pochodne od nie zachowanego czasownika o znaczeniu 'młocić, powodować wykruszanie sie ziarna', przy czym autor szuka uzasadnienia dla swojej tezy m.in. w nazwach miejscowych, zachowanych do dziś lub znanych z zapisów historycznych.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego