Skrót od Kodeks prawa kanonicznego

Skrót od Kodeks prawa kanonicznego
12.12.2018
12.12.2018
Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu w kwestii zapisu skrótu dla Kodeksu prawa kanonicznego. Jeden znajomy redaktor optuje tutaj za zapisem KPK (odróżniającym od skrótu dla Kodeksu postępowania karnego), drugi natomiast sugeruje zapis kpkan.
Z wyrazami szacunku
Paulina Piasecka
Piotr Müldner-Nieckowski podaje w Wielkim słowniku skrótów i skrótowców (Wydawnictwo Europa, Wrocław 2006, s. 658) trzy warianty zapisywania skrótu od kodeks prawa kanonicznego (‘zbiór przepisów z zakresu prawa kanonicznego’): k.p.k, KPK i kpk. W tekstach religijnych widuje się przeważnie pisownię KPK (rzadziej CIC, od Codex Iuris canonici). Uważam, że jej należy dać pierwszeństwo (vide R. Przybylska, W. Przyczyna, Pisownia słownictwa religijnego, Biblos, Tarnów 2011, s. 76). Co się zaś tyczy zapisu kpkan, to wbrew temu, co by można w pierwszej chwili sądzić (że od razu widać, iż chodzi o skrót od kodeks prawa kanonicznego) – nie jest on najlepszy. Ktoś może pomyśleć, że zawiera pierwsze litery aż pięciu wyrazów, a nie trzech, z których ostatnia jest sylabą kan.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego