Skrót wyrażenia nie dotyczy

Skrót wyrażenia nie dotyczy
5.06.2017
5.06.2017
Dla skrótów: wyżej wymieniony, do spraw (itp.) niektórzy interpretatorzy dopuszczają odpowiednio w/w, d/s, które to formy w oficjalnych wykładniach są niezgodne z polską ortografią. Szczególnie interesuje mnie jednak pomijany skrót od nie dotyczy. Czy powinno to być nd. (podkreślane na czerwono w edytorach tekstu jako błąd), czy też należy używać innej formy?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem
Agnieszka
Użycia ukośnika w rodzimych skrótach wyrazów i wyrażeń pospolitych jest niepoprawne, np. *Zalesie k/Warszawy (poprawnie: Zalesie k. Warszawy), *Krosno n/Odrą (poprawnie: Krosno nad Odrą), *d/s (= do spraw, poprawnie: ds.), *w/g (= według, poprawnie: wg), *w/w (= wyżej wymieniony, poprawnie: ww.). Ukośnik pojawia się w zapisie niektórych obcych skrótów i skrótowców, np. c/o (= ang. care of ‘do rąk, na ręce, pod adresem’), M/s, m/s (= ang. motor ship ‘statek motorowy’), N/s, n/s (= ang. nuclear ship ‘statek o napędzie jądrowym’). Dopuszczalny jest też w odmianie pisanej niektórych profesjolektów, por. np. wskaźnik C/Z (= cena/zysk).
Skrót od wyrażenia nie dotyczy to nd. Skrót *n/d, utworzony na wzór angielskiego N/A lub n/a (= ang. not applicable), jest niepoprawny.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego