Slawistyczny alfabet fonetyczny

Slawistyczny alfabet fonetyczny
18.05.2022
29.01.2016
Szanowni Państwo,
interesuje mnie poprawna forma zapisu fonetycznego (slawistyczny alfabet fonetyczny AS) następujących wyrazów: kształtować, krzesło, łapka, torebka, kózka, opaska, zamiast, pojazd, różdżka, płaszczka, chodźże, Kluczbork, kośba, groźba . Na ich podstawie trzeba opisać jednorodność grup spółgłoskowych pod względem dźwięczności, wskazując przykłady grup jednorodnie dźwięcznych i bezdźwięcznych.
Czytelnik
Slawistyczny alfabet fonetyczny (ang. Alphabet Slavic, AS) to inaczej system transkrypcji fonetycznej dostosowany do zapisu głosek języków słowiańskich, a więc także języka polskiego. Jego cechą charakterystyczną jest oddawanie jednej głoski przez jedną literę, dlatego również spółgłoski zwarto-szczelinowe dz, ć, dź, cz, dż mają tutaj osobne, pojedyncze znaki, a nie jak w systemie IPA (ang. International Phonetic Alphabet) oddaje się je dwuznakami.
Oto poprawny zapis fonetyczny wyrazów przywołanych przez czytelnika (w kolejności nienaruszonej): [kštau̯tować], [kšesu̯o], [u̯apka], [torepka], [kuska], [opaska], [zamʹjast], [pojast], [ružǯka], [pu̯aščka], [γoʒ́že], [kluǯbork], [koźba], [groźba]. Jednorodne grupy spółgłoskowe pod względem wdzięczności to [žǯ], [ʒ́ž], [ǯb], [źb] w wyrazach różdżka, chodźże, Kluczbork, kośba i groźba, a jednorodne grupy bezdźwięcznie to [kš], [pk], [sk], [st], [šč] w wyrazach kształtować, krzesło, łapka, torebka, kózka, opaska, zamiast, pojazd, płaszczka.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  1. 18.05.2022

    Wydaje mi się, że w odpowiedź wkradł się drobny błąd. W słowie różdżka dochodzi do ubezdźwięcznienia wstecznego głosek ż oraz dż w grupie spółgłoskowej (niestety na telefonie nie posiadam dostępu do znaków alfabetu fonetycznego, dlatego mój zapis jest uproszczony), w związku z czym wymowa nie będzie rużdżka, a ruszczka

    Pozdrawiam serdecznie

    Monika Zaczkowska
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego