Spadające nieszczęścia

 
Spadające nieszczęścia
5.07.2018
Czy poprawne są związki frazeologiczne:
Spadło na nas pasmo nieszczęść.
Spadła na nas seria nieszczęść.
Zarówno rzeczownik seria, jak i pasmo (w znaczeniu przenośnym) łączą się w polszczyźnie z określeniami zdarzeń negatywnych, por. np. pasmo nieszczęść, niepowodzeń; seria nieszczęśliwych wypadków, niepowodzeń. Rzeczownik nieszczęście wchodzi z kolei w związki z czasownikami takimi, jak spadać, spotykać, a frazy przyjmują wówczas następujący schemat: nieszczęście spada na kogoś; nieszczęście kogoś spotyka.
Natomiast frazy przedstawione w pytaniu mogą budzić wątpliwości poprawnościowe, ponieważ kiedy połączymy rzeczowniki seria i pasmo, które – oprócz znaczeń przenośnych – mają również znaczenia konkretne (np. seria ciosów, z karabinu; pasmo jezdni, włosów, samochodów, mgły) z czasownikiem spaść – spadać, nie mamy już do czynienia ze związkami frazeologicznymi, lecz doraźnymi połączeniami wyrazów, por. np. na kogoś spadła seria ciosów, na twarz spadło mu pasmo włosów itp. Dlatego też jeśli używamy omawianego tu czasownika, to zamiast połączeń pasmo/seria nieszczęść lepiej używać konstrukcji o znaczeniu ogólnym nieprzenośnym typu: wiele następujących po sobie nieszczęść.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego