Specyficzna funkcja wielkiej litery

Specyficzna funkcja wielkiej litery

1.10.2023
1.10.2023

Szanowni Państwo,

moje pytanie dotyczy zasad użycia wielkich liter. Czy poprawnym jest użycie wielkiej litery celem rozróżnienia dwóch takich samych słów? W pismach (zwłaszcza urzędowych) po podaniu pierwszy raz pełnej nazwy umieszcza się informacje „(dalej również: podmiot gospodarczy)”. Zdarza się, że w dalszej części pisma trzeba użyć określenia „podmiot gospodarczy” nie odnosząc się do początkowo zastąpionej pełnej nazwy. Czy zastosowanie pisowni wielką literą (Podmiot gospodarczy/podmiot gospodarczy) jest poprawne? W języku angielskim w takiej sytuacji pomaga przedimek the, czy w języku polskim można analogicznie użyć pisowni wielką literą?

W dokumentach urzędowych, w szczególności w umowach, regulaminach, statutach, zarządzeniach itp., zwykle na początku określa się pewne terminy, a dalej w tekście zapisuje je właśnie wielką literą. Pomaga to uściślić referencję (odniesienie) rzeczowników i czyni dokument bardziej precyzyjnym. Jeśli w tekście zachodzi konieczność użycia równobrzmiących określeń w znaczeniu ogólnym (tzn. bez odniesień do pojęć wcześniej zdefiniowanych), zapisuje się je od małej litery. Mamy tu zatem do czynienia ze specyficzną funkcją wielkiej litery, która służy ujednoznacznieniu tekstu i odróżnieniu określonych treści.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego