Spis załączników w piśmie urzędowym

Spis załączników w piśmie urzędowym

22.04.2024
22.04.2024

Szanowni Państwo,

proszę o poradę, jak pod treścią pisma urzędowego wyliczać załącznik, który został już wymieniony w treści tegoż pisma? Czy konieczne jest powtarzanie jego nazwy, czy wystarczy informacja w rodzaju „załącznik wymieniony w treści pisma - k. 1”?

Szanowny Panie,

spis załączników na końcu pisma urzędowego nie jest przeznaczony wyłącznie dla bezpośredniego adresata dokumentu, który zapoznaje się z jego treścią. Na różnych etapach obiegu dokumentów w strukturze danej instytucji pisma przechodzą przez ręce pracowników biur podawczych czy sekretariatów. Osoby te powinny mieć możliwość łatwego sprawdzenia kompletności dokumentacji, w tym załączników, bez konieczności odwoływania się do treści samego pisma. Dlatego też spis załączników stanowi wydzielony typograficznie element w strukturze pisma i powinien zawierać – oprócz numerów określających liczbę załączników – takie tytuły czy nagłówki, jakie widnieją na dołączanych do pisma głównego dokumentach.

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego