Szczelina

Szczelina

17.12.2022
17.12.2022

Jaka jest etymologia słowa „szczelina”?

Szanowny Panie,

podaję za „Słownikiem etymologicznym języka polskiego” W. Borysia (Kraków, 2005, s. 596): polska szczelina jest kontynuantem prasłowiańskiego rzeczownika ščelь ‘szczelina, szpara, rozpadlina’, który powstał od czasownika skelti ‘rozrąbać, rozszczepić’.


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego