Tekst podstawowy – po raz kolejny

Tekst podstawowy – po raz kolejny

2.05.2023
2.05.2023

Witam, odnośnie do oznaczeń cytatów, niby w tytułach książek piszemy tylko pierwsze słowo od dużej litery, ale co, gdy tytuł niejako jest nazwą własną danej organizacji tj. Wielka Księga Anonimowych Alkocholików itp., przykładowo w Anonimowych Narkomanach główną książką jest Tekst Podstawowy, https://anonimowinarkomani.org/kategoria-produktu/ksiazki/. I medytacje, które są tłumaczone, zawierają cytaty z tych książek np:


“Recovery is a reality for us today” Basic Text, p. 101

„Dzisiaj zdrowienie jest dla nas rzeczywistością” Tekst Podstawowy, str. 101


Czy tu należy pisać "Tekst podstawowy" od malej litery, czy od dużej jest OK? "Tekst Podstawowy" czy "Tekst podstawowy" będzie stosownym oznaczeniem?

Szanowny Panie,

Powtórzymy po raz kolejny: wielką literą piszemy pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach książek oraz w tytułach ich rozdziałów. Jeśli w skład takiego tytułu wchodzi nazwa własna, to jest jasne, że – na mocy innych reguł ortograficznych – piszemy taką nazwę od wielkich liter. Dotyczy to m.in. indywidualnych nazw organizacji typu Anonimowi Alkoholicy czy Anonimowi Narkomani. W tytule publikacji napiszemy zatem:

  • Wielka księga Anonimowych Alkoholików
  • Tekst podstawowy Anonimowych Narkomanów

Przywołany cytat należy oznaczyć następująco:

  • „Dzisiaj zdrowienie jest dla nas rzeczywistością”, Tekst podstawowy, s. 101.

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego