Wykrzyknik i pytajnik w nawiasie ((!), (?))

Wykrzyknik i pytajnik w nawiasie ((!), (?))

10.03.2024
10.03.2024

Dzień dobry,

czy wykrzyknik w nawiasie powinien być poprzedzony spacją: „w poradzie sprzed 20(!) lat przeczytałem” czy „20 (!)”?

Sprawa, o której pisze korespondent naszej Poradni, nie jest do końca skodyfikowana w normach edytorskich (ortotypograficznych). W praktyce spotyka się oboczne zapisy, przy czym ujawnia się tu wyraźna tendencja. Po elementach wyrażanych cyframi nawias z wykrzyknikiem lub pytajnikiem najczęściej przylega do tego rodzaju elementu, por. np.

  • 10(!) lat
  • w 825(?) r.
  • w latach 1037[?]–1082

Kiedy natomiast omawiane tu znaki w nawiasie stanowią komentarz metatekstowy do określeń słownych, najczęściej stosuje się spację, por. np.

  • Biblioteka Pisarzów (!) Polskich
  • tezę tę popierał niezbitymi (?) dowodami naukowymi

Kiedy jednak wykrzyknikowi towarzyszy określenie sic (łac. ‘tak’), to niezależnie od sposobu zapisu – cyfrowego czy słownego – stosuje się spację międzywyrazową, por.

  • przez australijskiego [sic!] filozofa i logika
  • w wieku 12 (sic!) lat

Normy interpunkcyjne zawarte w słownikach ortograficznych nie kodyfikują tego rodzaju zapisów eksplicytnie. W załączonych przykładach nawias z wykrzyknikiem czy pytajnikiem zawsze jest oddzielony spacją, lecz przykłady te obejmują wyłącznie zapisy słowne.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego