Wyrażenia słowne z półpauzą

Wyrażenia słowne z półpauzą

6.01.2024
6.01.2024

Droga Poradnio,

czy zapis „tydzień-dwa” w poniższym tekście należałoby uznać za błędny? Pozwoliłam sobie zajrzeć do Korpusu; analogiczne zestawienia pisane są częściej z przecinkiem, rzadziej właśnie z łącznikiem. Jest to tłumaczenie dialogu; oryginał w języku angielskim podaję poniżej.

„Tydzień-dwa i pewnie będzie tu zima, że ho-ho. Wzięło i zasypało ci chatę rok temu na prawie miesiąc, nie?”

„Winter be here in a week or two, I reckon. You was snowed in near a whole month last year, wasn’t you?”

Wydaje mi się, że zapis z łącznikiem można by uznać za dopuszczalny i w sytuacji tłumaczenia takiej „łamanej” angielszczyzny być może nawet bardziej adekwatny.

Dziękuję za pomoc!

W wyrażeniach słownych określających pewien zakres (‘od... do...’) lub oznaczających wielkość przybliżoną (‘mniej więcej’) stosuje się najczęściej półpauzę bez spacji, por. np. więcej niż dwa–trzy zdania, sześć–siedem dni, będzie to trwało cały lipiec–sierpień. W tej funkcji można też stosować myślnik ze spacjami, np. pięć — sześć osób, lub przecinek, np. pięć, sześć osób.

Przywołany w pytaniu dialog można zatem poprawnie zapisać na następujące sposoby:

  • – Tydzień–dwa i pewnie będzie tu zima, że ho, ho. Wzięło i zasypało ci chatę rok temu na prawie miesiąc, nie?
  • – Tydzień – dwa i pewnie będzie tu zima, że ho, ho. Wzięło i zasypało ci chatę rok temu na prawie miesiąc, nie?
  • – Tydzień, dwa i pewnie będzie tu zima, że ho, ho. Wzięło i zasypało ci chatę rok temu na prawie miesiąc, nie?

Wykrzyknik ho – zwykle co najmniej dwukrotnie powtórzony – rozdziela się przecinkiem. Po ostatnim można postawić kropkę lub znak wykrzyknienia, por.

  • – Będzie zima, że ho, ho.
  • – Będzie zima, że ho, ho!
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego