Zapis daty na początku zdania

Zapis daty na początku zdania

22.05.2024
22.05.2024

Czy można zacząć zdanie (lub akapit) od cyfry w dacie dziennej? Np. 3 listopada? Czy poprzedzić to określeniem „Dnia” lub „W dniu”?

Rzeczywiście przed laty obowiązywała taka zasada, że nie zaczynano zdania od zapisanego cyfrowo liczebnika oznaczającego dzień w dacie. Zazwyczaj liczbę tę zapisywano słownie, poprzedzano określeniem Dnia lub W dniu albo zmieniano szyk zdania. Obecnie reguła ta wyszła z użycia (jako wymóg obligatoryjny).

Oczywiście, jeśli ktoś jest przywiązany do tej dawnej konwencji, może ją dalej stosować. Nie będzie to błędem. Należy się jednak liczyć z tym, że w tekstach z wieloma datami dziennymi może to być kłopotliwe ze względu na liczbę powtórzeń elementów: Dnia XYZ lub W dniu XYZ.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego